Day

November 13, 2017

EKSPEDICIJA HIMALAYA 2017 ZAVRŠILA PRIPREMNU ETAPU

Peteročlana ekipa hrvatske ekspedicije Himalaya 2017 danas se spustila u grad Pokhara, Nepal, nakon uspješno odrađene prve etape ekspedicije koja je imala za zadatak aklimatizirati ronioce na uvjete smanjenog kisika. Posljednjih tjedan dana proveli su u Annapurna nacionalnom parku na visinama do 4500 metara, te se upravo spremaju za putovanje do sjevernog dijela Annapurna gorja,...