Edukacija djelatnika

Zaposlenici Thalassotherapije Opatija, trajnom brigom o pozitivnoj kadrovskoj politici, upućuju se kontinuirano na uključivanje u različite oblike stručne edukacije. Doktori medicine za potrebe naše Ustanove, završili su specijalizacije iz interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije.

Trenutno je 8 liječnika na istovrsnoj četverogodišnjoj edukaciji na Klinici za internu medicinu KBC Rijeka, 3 su liječnika završila program subspecijalizacije iz kardiologije, 3 iz Reumatologije, a 2 su pri završetku subspecijalizacije iz kardiologije.
Naši stručnjaci završili su poslijediplomske višemjesečne tečajeve iz ehokardiografije na Kardiološkom institutu Sveučilišne bolnice u Bologni, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te u Hammersmith Medical Research Centre of the Imperial College u Londonu.

Edukacija iz opće kliničke kardiologije, predmet je interesa naših stručnjaka koji su u navedenom smislu do sada bili uključeni u cijeli niz programa trajne edukacije. Možemo navesti pohađanje tečajeva u sklopu Europske kuće srca, Sophia Antipolis u Nici, međunarodni poslijediplomski tečaj „International Postgraduate Course: Emergencies in Internal Medicine – International Society of Internal medicine”, u Dubrovniku 2000., kontinuirano sudjelovanje na tečajevima trajnog usavršavanja iz kliničke nefrologije i arterijske hipertenzije Interne klinike KBC Zagreb, Društva za razvitak nefrologije “Prof. dr. Milovan Radonić” i Hrvatskog društva za hipertenzije. Veći broj naših stručnjaka, bio je uključen u tečaj trajnog usavršavanja “Liječenje debljine” Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog internističkog društva u Zagrebu 2002., a tečaj trajnog usavršavanja “Osnove prehrane” voditeljice dr. sc. D. Vrbanac organizirala je 2005. u Opatiji upravo naša Djelatnost za kardiovaskualrne bolesti. Naši su stručnjaci sudjelovali i u radu tečaja “Odabrane teme iz kardiologije i ehokardiografije” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Mayo Klinike koji se održao 2005. u Dubrovniku. Naša znanja obogatio je i međunarodni poslijediplomski tečaj “Understanding molecular mechanisms of cyclooxygenase inhibition – a fundamental prerequisite for turning science into practice” koji se na Royal Society of Medicine održao u Londonu godine 2007. Posljednjih 3 godine, u Djelatnosti za kardiovaskularne bolesti Thalassotherapije Opatija djeluje program trajne stručne, znanstvene i znanstveno-istraživačke metodološke edukacije koji je u prvom redu usmjeren moduliranju i održavanju kontinuiteta vlastite samoedukacije i obnove znanja, ali je otvoren i za zainteresirane slušače izvan ustanove, aktivnosti kluba se održavaju u kontinuitetu jednom tjedno, a redovito su praćene verifikacijom i bodovanjem od strane Hrvatskog liječničkog zbora.

Svi doktori medicine zaposleni u Djelatnosti za kardiovaskularne bolesti Thalassotherapije Opatija članovi su Hrvatskog kardiološkog društva, Hrvatskog društva za aterosklerozu i Hrvatskog društva za hipertenziju, pa su proteklih desetljeća bili redoviti polaznici i aktivni sudionici – predavači čitavog niza stručnih skupova koje su organizirala predmetna društva i radne skupine Hrvatskog kardiološkog društva. Tečajevi trajne izobrazbe u organiziaciji Hrvatskog liječničkog zbora, također su bili predmet redovite stručne aktivnosti naših djelatnika. U znak aktivne participacije u navedenim stručnim aktivnostima, upravo je naš djelatnik izabran 2008. za člana Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva, naši stručnjaci zauzimaju i istaknuta mjestu u županijskim stručnim tijelima, pa je jedan od njih potpredsjednik Hrvatskog kardiološkog društva sekcije zapad, dok je drugi od naših kolega obnašao od 2005. – 2009. mjesto tajnika Hrvatskog liječničkog zbora Podružnice Rijeka, a od 2009. je na poziciji predsjednika istog tijela. Unutar Hrvatske liječničke komore imamo predstavnika u Povjerenstvu za međunarodnu suradnju, kao i predstavnika u Povjerenstvu za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U dosadašnjem radu, a prema našem opredjeljenju i minuloj praksi bogatog nastavnog rada, svoje smo djelatnike educirali iz komunikacijskih vještina u medicinskoj nastavi na više tečajeva među kojima treba spomenuti poslijediplomski tečaj Zavoda za tehnologiju nastave Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tečaj “Kako održati predavanje” Centra za razvoj i kvalitetu “Oskar” iz Zagreba, tečaj Međunarodni tečaj teoretskih i praktičnih vještina u nastavi i javnom istupanju održan 2008. u Barceloni, uz niz internih aktivnosti održavanja i unaprijeđenja znanja i vještina iz ovog područja.