Reumatologija

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI
  • Specijalistički pregled
  • Antropometrija
  • Slikovne metode (Ultrazvuk, rengen, magnet, CT)
  • Laboratorijske pretrage
INDIKACIJE
  • Upalni reumatizam u kroničnoj fazi
  • Degenerativni reumatizam kralježnice i perifernih zgobova
  • Izvanzglobni reumatizam
  • Metabolički reumatizam (hiperuricemija – giht) u kroničnoj fazi