ITB Berlin- prezentacija Kvarnera kao destinacije zdravlja

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera sudjeluje na ITB sajmu u Berlinu-najvećem turističkom sajmu u Europi.

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera sudjeluje na ITB sajmu u Berlinu-najvećem
turističkom sajmu u Europi.

Uz svakodnevno predstavljanje ponude svojih članica na štandu u sklopu paviljona
zdravstvenog turizma, Klaster je danas u suradnji s njemačkim partnerom German Medical
Wellness Association organizirao konferenciju za novinare kako bi predstavili suradnju ove
dvije udruge, ali i ponudu članica Klastera te Kvarner kao destinaciju zdravstvenog turizma.
Sajam se održava od 07. – 11. ožujka, a uz Klaster na ITB-u su prisutni i TZ Kvarnera, TZG
Rijeke, TZG Crikvenice, Rijeka 2020 (EPK), Poliklinika Terme Selce, Thalassotherapia
Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, MedAdria i Travelana.