Katedre

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET UNIVERSITY OF RIJEKA FACULTY OF MEDICINE

Ul. braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Croatia
www.medri.hr
+385 51 651 111
+385 51 675 806

PROČELNIK KATEDRE:
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
ČLANOVI KATEDRE:
Doc. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., fizijatar – reumatolog
Akademik Željko Reiner, dr. med., naslovni redoviti profesor, internist – kardiolog
Dr.sc. Dražen Masari, dr.med. naslovni asistent

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

J. Huttlera 4, 31000 Osijek
www.mefos.hr
medicina@mefos.hr
031 512 800
031 512 833

DEKAN:
prof.dr.sc. Aleksandar Včev , dr. med