Zavod za kardiologiju

Laboratorij za kateterizaciju srca

2017 godine u Thalassoterapiji Opatija otvoren je Laboratorij za kateterizaciju srca gdje se izvode invazivne dijagnostičke metode kao što je koronarografija dijagnostička i invazivna, kardioverzija, ugradnja koronarnog stenta ili balona.

„Razvojem intervencijske kardiologije i aritmologije, Ustanova u potpunosti zaokružuje uslugu u kardiologiji. Stručna razina djelovanja Thalassotherapije Opatija, temeljem dugogodišnjih ulaganja u sustavni razvoj  dosegla je svoj najviši klinički status. Postignuto veseli i istodobno obvezuje. Pred Thalassotherapijom Opatija danas su novi ciljevi: opravdati i sačuvati stečenu razinu djelovanja i nastaviti zacrtani put razvoja. Potonji je nezamisliv bez  suvremene kardiološke dijagnostičke opreme među kojom se ističe ona koja je bila predmetom naših djelovanja u proteklom razdoblju, a usmjerena je vizualizacijskim kardiovaskularnim tehnologijama: magnetske rezonance (MRI) i kompjuterizirane višeslojne CT angiografije (MSCT). Djelovanje u današnjim okolnostima neizostavno uključuje brigu o akutno ugroženim bolesnicima za čiju je konačnu dijagnostičku obradu i terapijsku skrb navedena oprema neminovna a uključuje intervencijsku kardiologiju i elektrostimulaciju srca.“

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
–ravnatelj Thalassotherapie Opatija/Predstojnik Klinike

Laboratorij za funkcionalnu dijagnostiku

Raspolaže sa kapacitetom od 30 dinamičkih holter-monitoringa ,5 kardioloških ambulanti, 3 ehokardiografske i 4 ergometrijske ambulante dnevno, dinamičkim 24-satnim ambulantnim monitoringom krvnog tlaka, 72-satnim dinamičkim elektrokardiografskim praćenjem, ultrazvučnom dijagnostikom perifernog žilja, ekstrakranijskim i transkranijskim ultrazvučnim pretragama cerebralne cirkulacije, te ultrazvukom trbuha i štitne žlijezde.

Izvodi procjenu funkcionalnih respiratornih parametara te ergospirometrijsko praćenje kao dio rutinske prakse kardiovaskularne skrbi bolesnika. Također izvodi se klasična, transtorakalna ehokardiografska dijagnostika s obojenim doplerom, te stresna ehokardiografja.

Informacije i narudžbe za kardilošku rehabilitaciju

+385 51 202 612
bolnicki.smjestaj@tto.hr