Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se e mailom ili poštom na adresu:
Thalassotherapia Opatija,
Sluzba za informiranje (Katica Petrić)
M. Tita 188/1,
51214 Opatija
info@tto.hr

Usmeni zahtjev prima se u uredu Službenika za informiranje

svakim radnim danom od 8.30 do 14.30h
M. Tita 188/1, Opatija.
051/202-857

Zakoni i opći akti