Psihologija

U Thalassotherapiji Opatija psiholog djeluje kao dio tima u programu kardiološke rehabilitacije, također radi ambulantno ili pak u suradnji s Thalasso Wellness Centrom u okviru wellness programa.

Psiholog u kardiološkoj rehabilitaciji i psihološka ambulanta

Psihološki programi