Psiholog u kardiološkoj rehabilitaciji i psihološka ambulanta

Bolest je stresan životni događaj te je prirodno da potakne određene promjene i na psihološkom planu. Zabrinutost za vlastito zdravlje, pitanja poput „Zašto baš meni?“, osjećaj straha, tuge, ljutnje, promjene su koje navodi veliki broj bolesnika u trenucima suočavanja s bolešću. One su najčešće prolaznog karaktera i obično se, postupnom prilagodbom na bolest, ublažavaju. Međutim, ponekad mogu biti intenzivnije i dugotrajnije od očekivanog te otežavati svakodnevno funkcioniranje i proces oporavka.

Kako psiholog može pomoći mom srcu?
  • Bolest i boravak u bolnici stresni su životni događaji
  • Prirodno je da potaknu određene promjene u tome kako se osjećamo
  • No, loše raspoloženje i zabrinutost mogu utjecati na oporavak

Razgovor sa psihologom može pomoći u razumijevanju bolesti i reakcija na bolest te prilagodbi na promjene koje ona donosi u svakodnevnom životu. Upravo zato, u rehabilitacijskom programu Thalassotherapije Opatija, bolesnici imaju predviđen rad sa psihologom i to u vidu različitih edukacija, predavanja, individualnog ili grupnog savjetovanja. Ovisno o razlogu posjete, bolesnici kod psihologa mogu ispunjavati upitnike koji će pomoći izraziti emocije i raspoloženje, razgovarati o tome što prolaze, naučiti kako promijeniti rizične životne navike i kako se nositi sa stresnim situacijama. Na taj način se bolesnicima olakšava priprema za samostalnu sekundarnu prevenciju bolesti i pomaže u postizanju optimalne kvalitete života.

PSIHOLOŠKA AMBULANTA

Što ću raditi kod psihologa

OVISNO O RAZLOGU POSJETE:


  • Ispuniti upitnike koji će mi pomoći izraziti emocije i raspoloženje
  • Razgovarati o tome što prolazim i djelovanju bolesti na moje dosadašnje aktivnosti
  • Naučiti kako promijeniti štetne životne navike i kako se nositi sa stresnim situacijama

Psihološka ambulanta Thalassotherapije Opatija namijenjena je odraslim osobama koje imaju potrebu za dijagnostičkim i/ili savjetodavnim radom. U okviru ambulante provode se tretmani za osobe koje imaju primjerice depresivne teškoće, anksiozne teškoće, probleme u kontroli tjelesne težine ili se suočavaju s različitim životnim promjenama i stresnim situacijama.