MSCT koronarografija kompjutoriziranom tomografijom

MSCT koronarografija je neinvazivna metode koja daje anatomski prikaz presjeka raznih područja ljudskog tijela uz značajno smanjenu izloženost zračenju.

Izvodi se na MSCT-uređajima najnovije generacije, posebno dizajniranim za oslikavanje srca koja uključuje ionizirajuće (X-zračenje). Ako se radi na tehnološki odgovarajući način, doze zračenja su značajno niže u odnosu na druge metode, poput invazivne koronarografije te scintigrafsko-perfuzijskih metoda (SPECT, PET i sl.). Invazivna koronarografija u kombinaciji s izrazito pozitivnim stres testom ostaje metoda izbora kod pacijenata s visokom vjerojatnošću koronarnih bolesti srca i očekivanom koronarnom intervencijom (PCI). Međutim, kod većine pacijenata s malim ili srednjim rizikom koronarnih bolsti srca metoda MSCT koronarografije može biti pouzdana, klinički učinkovita i ekonomski isplativa neinvazivna alternativna invazivnoj koronarografiji. Primjena MSCT koronarografije kod asimptomatskih pacijenata se ne preporuča.

 

Kada trebate MSCT koronarografiju?

Pretragu trebate kod sumnje na kardiovaskularnu aterosklerotsku bolest i/ili sumnje na abnormalnosti krvnih žila srca.

MSCT-koronarografija je neinvazivna metoda, radi se ambulantno i ne zahtijeva hospitalizaciju te je zbog tih razloga pogodnija za bolesnika od gore spomenutih drugih metoda. To je dijagnostička pretraga koja koristi ionizirajuće zračenje i računalo za vizualizaciju arterija srca (koronarnih arterija).

Tijekom pretrage potrebna je primjena jodnog kontrastnog sredstva. Ubrizgavanje će se izvesti putem intravenske kanile koja se najčešće postavlja u desnu lakatnu jamu. Kontrast omogućuje prikaz koronarnih arterija. Kontrastno sredstvo sadrži jod. Koristimo oblik kontrasta (nisko osmolarni, neionski) koji smanjuje rizik od nuspojava.

Tijekom pretrage, usmeno će vam se objasniti procedura samog pregleda. Osobito je važno da tijekom pretrage ostanete mirno ležati, izbjegavate nepotrebne pokrete i točno slijedite upute.

 

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja. Ukoliko Vam je poznato da ste alergični na kontrastno sredstvo, prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.