Referentni centri ministarstva zdravlja

Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor

Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (od 1998. godine)

Refrentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor koji djeluje opd 1998. Godine u sklopu Thalassotherapije Opatija u današnjem je opsegu i kvaliteti stručnog, znanstveno-istraživačkog, te nastavnog rada izrastao na ponosnoj tradiciji dužoj od pedeset godina. Stručno djelovanje Referentnog centra odvija se u skladu sa suvremenim standardima dijagnostičko-terapijskih postupaka, a stručno djelovanje Referentnog centra kontinuirano se isprepliće sa znanstveno-istraživačkom i nastavnom djelatnošću.

Obnova naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva regulirana je Pravilnikom o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo («N.N.», br. 77/05). Thalassotherapia Opatija u sklopu koje djeluje, Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi republike Hrvatske u potpunosti ispunjava uvjete propisane člankom 2. navedenog Pravilnika koji se odnosi na:

  • Postignute znanstvene i stručne rezultate u praćenju, proučavanju i unapređenju prevencije, dijagnostike i/ili terapije te rehabilitacije u dijelu medicinske struke koji odgovaraju svjetskim standardima i u skladu su s uvjetima propisanim u navedenom članku Pravilnika
  • Postignuti stručno kadrovski uvjeti
  • Odgovarajući prostor, knjižnicu, odnosno dostupnost svih podataka putem elektroničkih medija te medicinsko-tehničku opremu koji omogućavaju rad na pružanju stručno-metodološke pomoći u prevenciji, dijagnostici i/ili terapiji, odnosno rehabilitaciji određene bolesti, odnosno grupe bolesti

S ponosom ističem kako je Referentni centar za Zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske u potpunosti zadovoljio sve postavljene uvjete za obnovu naziva.

Referentni centar za kardiološku rehabilitaciju

Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (od 2012 godine)

Neobično važan uvijet u osnivanju Referentnog centra bila je i nastavna aktivnost Bolnice. Thalassotherapija Opatija nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Katedra za rehabilitacijsku medicinu), sjedište Klinike za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U Ustanovi se sveučilišna nastava održava niz godina u kontinuitetu. Generacije studenata sudjelovele su u vježbama iz kolegija Interna medicina studija medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Viktor Peršić niz godina djeluje kao nastavnik kolegija Klinička medicina studija sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku, a u nastavi priključuje i doc. dr. sc. Marko Boban.

Prof. dr. sc. Gordana Laškarin aktivno sudjeluje u izvođenju predavanja, seminara i vježbi iz područja fiziologije, imunologije, neurofiziologije i patofiziologije za studente sveučilišnih i stručnih studija pri Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Od 2009. Thalassotherapija Opatija ispunjavajući sve uvjete za specijalističko usavršavanje propisane člankom 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 73/2008 i 154/2008), dobiva suglasnost Ministarstva zdravstva za provođenje dijela užeg specijalističkog usavršavanja iz područja kardiologije, te specijalističkog usavršavanja iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prema Članku 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10; Članak 109. u starijoj verziji Zakona),

„Referentni centar obavlja naročito ove poslove:

  • prati, proučava i unapređuje stanje u području za koje je osnovan,
  • pruža stručno-metodološku pomoć edukacijom i drugim oblicima diseminacije znanja u području za koje je osnovan,
  • utvrđuje doktrinarna mjerila za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti u području za koje je osnovan,
  • daje ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz dijela zdravstvene zaštite za koju je osnovan, sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni istraživanja i poticaju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,prati stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.“

Thalassotherapia Opatija posjeduje sve uvjete za uspješno obavljanje navedenih poslova, te je proglašena 2012. Referentnim centrom za kardiološku rehabilitaciju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.