Plan edukacija

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

naziv ustanove
THALASSOTHERAPIA

Maršala Tita 188/1, Opatija
051/202-617 600

Obzirom da je ograničen broj mjesta u dvorani za sastanke, lijepo molim zainteresirane medicinske sestre da se obavezno prijavljuju za dolazak na predavanja na broj telefona

051/202-617 600

DATUM NAZIV TEME OPIS I CILJ PREDAVAČ (VODITELJ) MJESTO ODRŽAVANJA
22.02.2017 – 14/h Laboratorij za invazivnu interventnu kardiologiju „Pristup bolesniku“ Upoznavanje s opremom laboratorija –asistencija med.sestre kod izvođenja pretrage i pristup bolesniku. Edukacija Ivana Raič bacc.med.techn
Marija Brnelić bacc.med.techn
Thalassotherapia Opatija
26.04.2017 – 14/h Osnove mehaničke ventilacije Upoznati se sa osnovama mehaničke ventilacije. Usvajanje znanja Damir Raljević dr.med.
Mijana Barišić bacc.med.techn.
mag.sestrinstva
Thalassotherapia Opatija
28.06.2017 – 14/h Profesionalno sagorijevanje Vještine suočavanja sa stresom prof. Marina Njegovan psiholog Thalassotherapia Opatija
28.09.2017 – 14/h Zdravstvena njega bolesnika na respiratoru Njega bolesnika na respiratoru. Obnavljanje znanja Lidija Kolobarić bacc.med.techn
Tanja Abramov med.techn.
Thalassotherapia Opatija
29.11.2017 – 14/h Proces zdravstvene njege kod pacijenta oboljelog od Burgerove bolesti Usvajanje specifičnosti u procesu zdravstvene njege kod pacijenta oboljelog od Burgerove bolesti Tamara Franović bacc.med.tech
Sanja Valić bacc.med.tech
Thalassotherapia Opatija
Glavna sestra zdravstvene ustanove

Marica Komosar-Cvetković

Ravnatelj zdravstvene ustanove

Viktor Peršić