Plan edukacija

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

naziv ustanove
THALASSOTHERAPIA

Maršala Tita 188/1, Opatija
051/202-617 600

Obzirom da je ograničen broj mjesta u dvorani za sastanke, lijepo molim zainteresirane medicinske sestre da se obavezno prijavljuju za dolazak na predavanja na broj telefona

DATUM NAZIV TEME OPIS I CILJ PREDAVAČ (VODITELJ) MJESTO ODRŽAVANJA
Veljača 2018. Prevencija ubodnog incidenta Obnova znanja med.sestara/teh.  o načelima prevencije ubodnih incidenata, mjerama zaštite,te objašnjenje kako postupati ukoliko dođe do ekspozicijskog incidenta. Marina Kalčić-Črnjarić,
bacc.med.techn.

Sabina Škifić,
bacc.med.techn.

Thalassotherapia Opatija
Travanj 2018. Priprema, planiranje i pravilno izvođenje postupaka med.sestre/teh. prilikom izvođenja testa opterećenja(Ergometrije) Upoznati  med.sestre/teh. u standardizirane postupke prilikom izvođenja testa opterećenja: edukacija bolesnika o dijagnostičkom postupku, fizička priprema, priprema prostora, smanjenje potencijalnih rizika te pravovremeno prepoznavanje i zbrinjavanje hitnih stanja.

Snežana Golubović, bacc.med.techn.

Sanja Valić, bacc.med.techn.

Thalassotherapia Opatija
Lipanj 2018. Komunikacija u zdravstvenom timu Komunikacija je opisana trima glavnim dimenzijama, sadržajem, formom i ciljem. Istraživanja su pokazala da dobra komunikacija i odnos zdravstvenog osoblja utječu na bolju prilagodbu na bolest kod pacijenata, veće zadovoljstvo liječenjem i veću kvalitetu života i sigurnost bolesnika, te bolju kvalitetu timskog rada.

Irena Kužet Mioković, mag.med.techn.

Sandra Matacin Peršić,
bacc.med.techn.

Thalassotherapia Opatija
Rujan 2018. Specifičnosti zdravstvene njege zbrinjavanja infektoloških bolesnika u jedinici intezivnog liječenja Zdravstvena njega godinama se razvijala stvarajući nove teorijske i praktične pristupe bolesniku, prateći nove spoznaje u liječenju i dijagnostici bolesti. Budući da je tijekom prošlog i ovog stoljeća došlo do velikih promjena u vrstama uzročnika i liječenju zaraznih bolesti, tako se mijenjala i uloga med.sestre/teh.  u zdravstvenoj njezi infektoloških bolesnika.

Mijana Barišić, mag.med.techn.

Petričević Nina,
bacc.med.techn.

Thalassotherapia Opatija
Studeni 2018. Zadaće medicinske sestre u pripremi tretmana PRP-om PRP terapija pomlađivanja matičnim stanicama je revolucionarna metoda pri kojoj se upotrebljava vlastita krv za pomlađivanje kože. PRP (Platet Rich Plasma)=plazma bogata trombocitima Estetski tretman vlastitom plazmom koji ostvaruje dugotrajne rezultate u regeneraciji i revitalizaciji kože . Uloga med.sestre/teh. u pripremi za tretman PRP-om, koja se sastoji se od psihičke i fizičke pripreme. Marica Komosar-Cvetković,
mag.med.techn.

Lidija Kolobarić,
bacc.med.techn.

Thalassotherapia Opatija
Glavna sestra zdravstvene ustanove

Marica Komosar-Cvetković, mag.med.techn.

Ravnatelj zdravstvene ustanove

Prof.dr.sc. Viktor Peršić , dr.med.