Bolnički smještaj

kardiološka i fizijatrijska rehabilitacija

Prilikom pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje bolesnik sa sobom mora donijeti zdravstvenu iskaznicu, iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu oslobađanja od participacije.

Uz navedeno preporučljivo je sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje: specijalističke nalaze, laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici.

Nakon završenog pregleda ili otpusta iz bolnice bolesnik je dužan platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama ili bolničkog liječenja (ukoliko nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja).

Potrebnu dokumentaciju za naručivanje na bolničko liječenje poslati putem
Naručivanje pacijenata telefonom nije moguće!
Broj telefona služi isključivo za informacije o naručivanju.

Za bolničko liječenje potrebno je dostaviti

  • uputnicu za bolničko liječenje
  • original odobrenje liječničkog povjerenstva: ne starije više od mjesec dana
  • kronična medikamentozna terapija: lijekovi koje dnevno koristite
  • medicinska dokumentacija: otpusno pismo, zadnji nalaz liječnika specijaliste, zadnji nalaz kardiologa.

Radi prikupljanja potrebne dokumentacije, sa ovog popisa, javite se Vašem liječniku obiteljske medicine.

U slučaju nepotpune dokumentacije, narudžbu nije moguće rezervirati i unijeti u sustav

Informacije za ostale pacijente koji privatno plaćaju smještaj i terapije ili koji plaćaju smještaj a imaju uputnicu D1 za kardiološku ili fizikalnu terapiju je recepcija Ville Dubrava: 051 202 680.