Centralno naručivanje pacijenata

U jedinici za centralno naručivanje pacijenata možete se naručiti na specijalističke preglede kardiologa, fizijatra i reumatologa te na pripadajuće dijagnostičke pretrage.

Informacije o naručivanju
bolničke jedinice za centralno naručivanje
radnim danom13:00 - 15:00
 • Telefaks: +385 (0)51 202 622
 • narudzbe@tto.hr
 • Tel: +385 (0)51 202 714
Naručivanje pacijenata telefonom nije moguće!
Broj telefona služi isključivo za informacije o naručivanju.

Pacijenti se za liječničke preglede / dijagnostičke pretrage mogu naručiti na slijedeće načine:

 • OSOBNO : na šalteru jedinice za centralno naručivanje u Thalassotherapiji Opatija (prizemlje, glavni ulaz)
 • TELEFAX-om : na broj +385 51 202 622
 • E-MAIL-om na adresu : narudzbe@tto.hr
 • E-NARUČIVANJE: za izravno naručivanje pregleda i dijagnstičkih pretraga iz ordinacije Vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite. Pacijente za veliki dio dijagnsotičkih pretraga mogu izravno naručiti njihovi obiteljski liječnici.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • zdravstvena iskaznica/iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • uputnica (narudžba za prvi pregled/pretragu

ili

 • uputnica i nalaz/preporuka liječnika specijaliste (narudžba za kontrolni pregled/ pretragu)
 • kontakt adresa i broj telefona pacijenta ili broj telefaksa na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji (ukoliko naručivanje nije osobno)

U slučaju nedostatnih podataka narudžbu nije moguće unijeti u sustav.