Postupak naručivanja za dijagnostičku pretragu MRI i CT

Za naručivanje na dijagnostičku pretragu MR (magnetska rezonanca)/ CT (kompjutorizirana tomografija) možete se naručiti slanjem medicinske dokumentacije putem putem email-a ili telefaksa te osobno na šalteru centralnog naručivanja gdje možete dobiti upute o postupku naručivanja.

Informacije o postupku naručivanja
radnim danom13:00 - 14:00
Naručivanje pacijenata telefonom nije moguće!
Broj telefona služi isključivo za informacije o naručivanju.

Da bi se naručili potrebno je dostaviti

  • Uputnicu: uputnica obiteljskog liječnika ili interna uputnica izdana od strane liječnika specijaliste

Ukoliko nemate uputnicu, plaćate uslugu prema važećem cjeniku Thalassotherapie Opatija!

  • Nalaz: odnosno preporuku liječnika specijaliste za obavljanje dijagnostičke pretrage magnetskom rezonancom (MRI) ili kompjuteriziranom tomografijom (CT)
  • Kontakt broj telefona ili mobitela
U slučaju nepotpune dokumentacije narudžbu nije moguće rezervirati i unijeti u sustav.

O rezerviranom terminu ćete biti obaviješteni naknadno pismenim putem na kućnu adresu. Molimo Vas da dostavite točne podatke Vaše kućne adrese i kontakt broj telefona ili mobitela (ako nemate broj telefona, molimo da nas o tome obavijestite).

Obzirom na dugačke liste čekanja te velik broj neiskorištenih termina, telefonski ćemo provjeravati dolazak na MR nekoliko dana prije termina. Vaš dolazak možete i sami potvrditi na navedeni broj telefona. Ukoliko ne dobijemo povratnu informaciju, smatrat ćemo da odustajete od pretrage.