Potrebna dokumentacija i formulari za informirani pristanak

Prilikom pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje bolesnik sa sobom mora donijeti zdravstvenu iskaznicu, iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu o oslobađanja od participacije.
Uz navedeno preporučljivo je sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje: specijalističke nalaze, laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici.
Nakon završenog pregleda ili otpusta iz bolnice bolesnik je dužan platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama ili bolničkog liječenja (ukoliko nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja).

Za liječenje Vam je potrebno

Uputnica za bolničko lječenje
Original odobrenje

ne starije od mjesec dana

Kronična medikamentozna terapija

lijekovi koje dnevno koristite

Medicinska dokumentacija

otpusno pismo, zadnji nalaz spec., zadnji nalaz kardiologa

Radi sređivanja potrebne dokumentacije, sa ovog dopisa, javite se Vašem liječniku obiteljske medicine.

Ovdje možete preuzeti formulare : informirani pristanak za određeni medicinski tretrman: