Prava i dužnosti bolesnika

Prava i dužnosti bolesnika
Korisnici zdravstvenih usluga dužni su poštivati i pridržavati se odredaba i odluka kojima se regulira prijem i boravak bolesnika u bolnici.
Zabranjeno je
  • izlaženje izvan kruga bolnice bez posebnog odobrenja
  • oštećivanje inventara
  • držanje i nošenje oružja
  • davanje nagrada, novca i dr. vrijednosti zdravstvenim i drugim radnicima
  • pušenje, uživanje alkohola
  • primanje hrane izvana, osim u slučaju dozvole nadležnog liječnika
  • dovođenje većeg broja posjetitelja u bolesničku sobu