Smještaj

Ukupni smještajni kapacitet bolnice je 132 soba koje su raspoređene na sobe za medicinsku rehabilitaciju te hotel Villu Dubrava.

Sobe za pacijente na medicinskoj rehabilitaciji

2009. godine otvorena je Villa Magnolia – bolnička zgrada Thalassotherapie Opatija sa klinikom za kardiologiju i 13 dvokrevetnih soba za kardiološku rehabilitaciju.
Sredinom 2011. godine na 4. katu fizijatrije u sklopu odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju renovirano je 17 soba koje se nude kao nadstandard za rehabilitaciju nakon operativnih zahvata kuka ili koljena, sportskih ozljeda. Sobe su moderno opremljene sa vlastitom kupaonicom opremljenom za posebne potrebe pacijenata. Sve sobe su klimatizirane imaju bežični internet i telefon. Dio soba je s balkonom. Sobe imaju krevete sa mehaničkim podešavanjem. Cijeli proces rehabilitacije pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima i prilagođava se mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.

SMJEŠTAJ „Villa Dubrava“

051 202 680