Centar za dijabetes, endokrinologiju i kardiometabolizam

Pružamo vrhunsku skrb bolesnicima sa šećernom bolesti, endokrinološkim i kardiometaboličkim bolestima

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Naručite se
Pin icon
Gdje smo