Smještaj

Thalassotherapia Opatija svojim pacijentima i klijentima pruža smještaj koji osigurava udobnost, mir i spokoj koji su preduvjeti za uspješnu terapiju i rehabilitaciju. Raspolaže s ukupno 132 sobe koje uključuju sobe za medicinsku rehabilitaciju (Villa Magnolija i Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju) te smještajne kapacitete objekta „Villa Dubrava“.

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Rezervirajte
Pin icon
Gdje smo