Invazivna kardiološka dijagnostika

Invazivne pretrage su pretrage prilikom kojih se dijagnoza dobiva ulazeći specijalnim kateterima u tijelo pacijenta

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Naručite se
Pin icon
Gdje smo