Nutricionist u medicinskoj rehabilitaciji

Nutricionist se brine da pacijent na medicinskoj rehabilitaciji ima osiguranu prehranu koja odgovara njegovom specifičnom stanju i rezultatima kojima težimo.

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Naručite se
Pin icon
Gdje smo