Denzitometrija

Denzitometrija je neinvazivna dijagnostička pretraga kojom se procjenjuje čvrstoća kostiju. Dijelovi tijela se izlažu X zrakama da bi se procijenio mineralni sadržaj kostiju i izračunala mineralna gustoća.

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Naručite se
Pin icon
Gdje smo