Magnetska rezonancija (MR)

Magnetska rezonancija (MR) je neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi magnetsko polje i radio valove za stvaranje detaljne slike organa i tijela, a koristi se za točniju procjenu različitih stanja ili bolesti kao i za praćenje učinaka liječenja.

Thalassoterapia Opatija
Phone icon
Nazovite nas
Calendar icon
Naručite se
Pin icon
Gdje smo